వంద రోజులు vs వంద కోట్లు.

అప్పుడే మోటార్ సైకిల్ ని ఇంటి ముందర పార్కు చేసుకుని ఇంట్లోకి
వస్తున్నాడు రామారావు. దూరం గా తండ్రి ని చూస్తున్న కుర్రోడు
భయపడుతున్నాడు, తన నెత్తి మీద వేసిన కట్టు ని పట్టుకుని. తన తండ్రి ఎక్కడ చూస్తాడో, తిడతాడో అని.

తన కుర్రాడి నెత్తినున్న కట్టును నిమురుతూ అన్నాడు రామారావు. “ఒరే పిచ్చోడా , నీ వయసులో నేను కూడా ఇలాగె చేసి, అందరితో గొడవపడుతూ.. ఎలాగైనా నిన్ను కష్ట పడీ చదివించుకుందామనుకుంటే నువ్వేటిరా ఇలా చేసావు” అని చిన్న మందలింపుతో తన 20 సంవత్సరాల క్రిందటకథ ను ఆరంభించాడు రామా రావు.
——————-
“ఒరే సుబ్బి గా, ఇవ్వాళ మనోడు సినిమా వచ్చేతోంది . మనం అక్కడికెళ్లి
పువ్వులు, గట్రా పట్టికేల్లాలి. అలాగే మనోళ్లందరికీ చెప్పి, వాళ్ళని అన్ని పనులు ఆపెసుకోమని సెప్పి, ఎంటనే వచ్చేమను” ఏవంటావు రా అని పరమేశం హోటల్ దగ్గెర సైకిల్ మీద నుంచి ఒక కాలు కింద పెట్టి, ఇంకో కాలు సైకిల్ఫె డల్ మీదుంచి అరుస్తున్నాడు రామ రావు, సుబ్బి గాడి తో .

అప్పుడే ఆరో ఇడ్లి ని, కొబ్బరి పచ్చడి తో ముంచుకు తినేస్తున్న సుబ్బి
గాడు అన్నాడు. “ఆ సినిమా మనం కాకపోతే ఆ చిన్నా గాడు వాళ్ళు వచ్చి సేత్తారా ! ఇదిగో ఈ టిఫిన్ అయిపోయిన తర్వాత టీ తాగేహి, నేను వాళ్లందరితో లాగించేత్తా అక్కడికి” అనేసి వత్తాసు పలికాడు రామారావు తో సుబ్బి గాడు. శుభ్రం గా టీ, టిఫిను లాగించేసి , “ఇదిగో పరమేశం !ఇవ్వాళ్టిది ,మొన్నటిది కలిపి తర్వాత ఇచ్చేత్తాను లే” అని సైకిల్ ఎక్కి తుర్రున ఎగిరిపోయాడు సుబ్బి గాడు.

“ఒరే సుబ్బి గా ఈ సారి నా హోటల్ కి నిన్ను రానిత్తె, నా చెప్పు తో నేనే
కొట్టుకుంటాను రా” అని డబ్బులు ఎగ్గొట్టిన సుబ్బి గాడి ని తిట్టుకుంటూ
బజ్జి లు ఏయడానికి పొయ్యదగ్గెర కెళ్ళాడు పరమేశం.
*********
రామారావు, సుబ్బి గాడు మరియు కొంత మంది జనాలు కలిసి, సినిమా హాలు దగ్గెరకెళ్ళి, ఆ కథా నాయకుడి పోస్టర్ కి ముస్తాబు చేసి, అప్పుడే కొన్న తాజా పూదండల్ని ఆ హీరో పోస్టర్ మెడ కి చుట్టి, వీళ్ళందరూ బొట్లు పెట్టుకుని, సినిమా హాల్ ముందట పెద్ద హడావిడి చేసారు.

అభిమాన హీరో సినిమా కాబట్టి, మాములుగా కన్నా కొంచం ఎక్కువ ధరతో టికెట్ తీసుకుని ,అందరకీ ఆ టికెట్ చూపిస్తూ.. గర్వం గా హాల్ లో కి వెళ్లారు.. అలాగా ఎప్పడు ఈ హీరో సినిమా వచ్చినా, ముందర 10 రోజులనుండి అన్ని పనులు మానేసుకుని, దండలకి, పోస్టర్స్ కి అప్పు చేసీ మరీ గర్వం గా ఆ సినిమా చూసి ఆనంద పడేవారు.

మా వోడి సినిమా 40 సెంటర్ లలో 100 రోజులు ఆడుతుంది రా, ఈ సారి మీ వాడి సినిమా పట్టు మని 10 రోజులు కూడా ఆడదు, పందెం అంటే పందెం అనుకుని రామారావు , సుబ్బి గాడు మనుషులు ఇంకొక హీరో అభిమానులతో గొడవలు పడ్డారు.

మొత్తానికి, సినిమా లు చుట్టూతా తిరుగుతూ, పెద్ద వాళ్ళయ్యారు. రామారావు కి కొంత బుద్ధి వచ్చి, ఉన్న వ్యవసాయం చేసుకుంటూ, తనలాగా తన కొడుకు అవ్వకూడదు అని అనుకున్నాడు. ఇక సుబ్బి గాడు మరియు మిగతా జనాలయితే అక్కడే ఉండి, ఆ నాలుగు న్యూస్ పేపర్ లతో ,పరమేశం బజ్జి తింటూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు ….
********
“ఆలా జరిగింది రా నా విషయం అప్పట్లో లో కన్నా! అని తండ్రి, సినిమాల్లో లాగా తన చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ని కుర్రోడికి చెప్పాడు. “ఇకనైనా జాగత్తగా ఉండరా బాబు” అంటూ పెరట్లో కెళ్ళి దండెం మీద తువ్వాలు ఆరేస్తూ, “ఏరా ఇంకా ఎవరి కుర్రాళ్ళకైనా తగిలాయా దెబ్బలు..అసలు ఎలా జరిగింది? ఇవరం గా చెప్పు! అని అక్కడనుండే అరిచాడు.

కుర్రాడు కొంచం ఏడుస్తూ మొదలెట్టేసాడు వాడి ప్రస్తుత కథ ని. “నేను,
ఇంకొంతమంది కుర్రాళ్ళు కలిసి కొత్త గా వచ్చిన సినిమా ప్రీమియం ఆట కి వెళ్ళాం. ఆ సినిమా తప్పకుండ 100 కోట్లు దాటెత్తుంది. ఇంకోడి సినిమా వచ్చింది కదా, అది పెద్ద ప్లాప్ అయిపోద్ది . వాడికి 10 కోట్లు కూడా రావు” అన్నాం.

అలాగే ,అక్కడున్న వాళ్లందరికీ చాక్లేట్లు పంచేసి, వచ్చేతుంటే , ఇంకోడి
సినిమా అభిమానులు వచ్చి నాతొ ని, మన సుబ్బు అంకుల్ కొడుకు చిట్టి గాడి తో తగవు లాడటం మొదలెట్టేహేరు. మేము ఎందుకు ఊరుకుంటాం మనోడి సినిమా మొదట 4 రోజుల్లలోనే 100 కోట్లు దాటెత్తది, అలాగే అమెరికా లో ఒక మిలియన్ డాలర్
దాటెత్తది అని నొక్కి వక్కాణించాం.

ఈ లోపులో అవతల వాడికి కోపం వచ్చి మన హీరో ని తిట్టాడు.మన సుబ్బి అంకుల్ కొడుకు చిట్టి గాడు అవతల వాడిని
కొట్టడం తో ,వాళ్ళ కి చిరెత్తుకొచ్చి మా ఇద్దరినీ చితక్కోటేసారు.

ఆ టైం లో ఇంక బండి ఎక్కి స్పీడ్ గా వచ్చేద్దామని అనుకుని వచ్చేతుంటే,
అక్కడున్న స్పీడ్ బ్రేకర్ ని చూసుకోలేదు. ఇద్దరం కింద పడిపోయాం
.హెల్త్మేట్ లేదు కదా అందుకే తలకి బొప్పి కట్టెహింది అని ఏడుపు స్వరం తో జరిగింది అంతా చెప్తున్నాడు తండ్రికి.

ఈ లోపులో వాళ్ళఇంటికి చుట్టం చూపుకు వచ్చిన ప్రసాదం గారు అంతా విని, “ఒరే రామా రావు నువ్వు అప్పట్లో సినిమా 100 రోజుల ఆడుతుంది/ఆడదు అంటూ తెగ పందాలు కాసేసి , అప్పులు చేసేసి, మొత్తానికి ఇప్పుడు గట్టెక్కావు అనుకుంటే, నీ కొడుకు కొంచం అభివృద్ధి చెంది ఇప్పుడు 100 కోట్లు వస్తుందా! రాదా , అని ఇలాగ దెబ్బలు తగిలించుకున్నాడు అని గట్టి గా అన్నాడు.

ఇది అంతా వింటూ, వంటింట్లో కూర తగురుతూ ఉన్న రామా రావు భార్య అంది, అవును ప్రసాదం బాబాయ్ గారు..అప్పట్లో ఈయన 100 రోజుల గురుంచి తపన, ఇప్పుడు వీడికి 100 కోట్లు గురుంచి తపన. వీడు 100 మార్కుల పరీక్ష గురుంచి ఆలోచించట్లేదు కానీ 100 కోట్లు గురుంచి తెగ ఆలోచించేతున్నాడు అని విసుగ్గా వెళ్ళింది.
********
టీవీ లో, అప్పుడే రిలీజ్ అయిన సినిమా కలెక్షన్ ల న్యూస్ గురుంచి
విశ్లేషణ నడుస్తోంది…తండ్రి, కొడుకులు ఇద్దరూ టెన్షన్ గా ఉన్నారు. ఆ సినిమా 100 రోజులు దాకా వెళ్తుందా అని ఒకడు, 100 కోట్లు దాటుతుందా లేదా అని ఇంకొకడు.
*******
ప్రసాద్ ఓరుగంటి

Note: కథ, కథ లోని లో పాత్రలు, పాత్రధారులు కల్పితం. ఎవర్నీ ఉద్దేశించినది కాదు.

2 thoughts on “వంద రోజులు vs వంద కోట్లు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s